Y

About this Dictionary (the fourth edition) 
Glossary of neologisms 
Key to Abbreviations and Symbols 

English: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - y - z -

Latin: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - r - s - t - v - w - x - z -

Esperanto: a - b - c - ĉ - d - e - f - g - ĝ - h - i - j - ĵ - k - l - m - n - o - p - r - s - ŝ - t - u - v - z -

-y  suf  - -ulo - -ĉjo - -aĵo - sufikso al mallongigo de nomo aŭ atributo, ofte por viro aŭ knabo [ekz: Bobby = Robert]
yabby  ani -> crayfish
yachtie  hip  - persono, kiu krozas por plezuro aŭ konkurso
yahoo  cE  - huligano
yakka 
  1. - laborego
  2. - babilado
yam  veg 
  1. - ignamo - Dioscorea sativa - manĝebla radiko de dioskoreo
  2. - fremda manĝebla radiko - hazarde pri iu konata radika aŭ rizoma legomo
-> kumara-> taro-> tarua
yard  cE 
  1. - korto
  2. - mezurunuo = 3 feet = 0.9144 metro
backyard  - malantaŭ korto - ofte gazono
cattle yard  - bovejo
shipyard  - ŝipkonstruejo
yellowhead  bir  - flavkapa mohuo* - Mohoua ochrocephala - Novzelanda endanĝerigita pasereca birdo-> whitehead
yous  sla  - vi - pli ol unu persono
yowie  cE  - mita homego - 2.5 m ponga homo, kiu vagas tra NSK